על נחשים אמיתיים ונחשים אנושיים

יש שעומדים עלינו לכלותינו, ואנו כלל לא יודעים זאת, ולא שמים לב שהקב"ה מצילנו מידם.

הרב ד"ר חנן יצחקי , ח' בתמוז תש"פ

הרב ד"ר חנן יצחקי
הרב ד"ר חנן יצחקי
צילום: באדיבות המצולם

יש נחשים, והם מסוכנים. ויש אנשים, שלחישתן לחישת שרף, והם מסוכנים אפילו יותר. בדיבור שלהם יש יותר ארס, והוא פוגע יותר מאשר הכשת נחש. בלעם היה כזה.

כחו הגדול היה בפיו, ובלק מלך מואב שכר אותו כדי לפגוע בבני ישראל בארס שדבריו הפיצו.

בפרשת חוקת פגשנו נחשים אמיתיים שבאו לפגוע בבני ישראל. ר' שמשון רפאל הירש בפירושו לתורה מדייק דבר נפלא: "וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים"- בבניין פיעל, ולא קל. כלומר: שילח, ולא שלח. וכך כתב הרש"ר הירש: "פירוש "שלח" הוא לשגר, להניע דבר לקראת מטרה, ואילו "שילח" בלשון פיעל הוא על פי רוב לפטור דבר ולשחרר אותו, לא לעכב אותו ולא לעצור בעדו, להניח לו ללכת בדרכו הטבעית... גם כאן אין פירושו: ה' שיגר נחשים, אלא הוא שיחרר את הנחשים ולא עיכב בעדם... הם היו במדבר מאז ומתמיד, אך עד כה ה' עיכב אותם בכוחו, עתה ה' הרפה מהם והנחשים של המדבר הלכו בדרכם הטבעית, וינשכו את העם..."

בפרשת חוקת לא היה נס, הנחשים עשו את מלאכתם הרגילה- להסתובב במדבר, ולהכיש, אם יש צורך. הנס הגדול היה בכל תקופת הנדודים, שבהם הנחשים לא הזיקו- הייתה שמירה מיוחדת מאת ה'- וזה היה הנס הרצוף- במשך (כמעט) ארבעים שנה!

המשפט "אין בעל הנס מכיר בניסו" מתאים כאן מאוד. בני ישראל לא חשו בנס כלל- עד שה' הסיר את השמירה, והמדבר חזר לרגילותו, ואז באה ההבנה- ה' תמיד שומר, רק אנו לא חשים זאת. האדם הולך פעמים רבות, ואולי רוב חייו, על פי תהום, ולולא שמירתו של ה', הוא לא היה מצליח לשרוד. השמירה היא תמידית, גם ובעיקר כשאיננו שמים לב אליה!

גם בפרשת בלק- "אין בעל הנס מכיר בניסו". היהודי הפשוט שהלך עם כל העם במדבר- האם הוא בכלל ידע על ניסיונותיו של בלעם לקלל? האם הוא שמע על הסיפורים על שליחי בלק, ועל האתון המדברת, והאם הוא ראה את בלעם עומד על ההרים וצופה על מחנה ישראל? אם התורה לא הייתה מספרת את הסיפור, אף אחד מבני ישראל לא היה מודע לו..

בני ישראל חיו את חייהם במדבר בצורה שבלעם היטיב לתאר: "מה טבו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל" , וכלל לא היו מודעים לסכנה שאורבת לפתחם, ולשמירה ולדאגה של ה' לכך שלא יקרה להם דבר.

וכך בכל דור ודור. יש שעומדים עלינו לכלותינו, ואנו כלל לא יודעים זאת, ולא שמים לב שהקב"ה מצילנו מידם.

אלו יכולות להיות סכנות שהן לכאורה טבעיות כמו הנחשים האמיתיים, ויכולות להיות סכנות חמורות יותר, מנחשים אנושיים. אנו רואים זווית קטנה מאוד של הסיפור, ובכלל לא מבינים מה קורה "מאחורי הקלעים", ולעיתים רק בדיעבד המסך מתגלה ואנו מבינים זאת.

קרוב משפחה שלי שעובד בשב"כ סיפר לי לאחרונה שיש אינספור ניסיונות לפגוע בנו שאנחנו לא יודעים עליהם, גופי הביטחון השונים מצליחים פעמים רבות לסכל זאת מבעוד מועד, הציבור בישראל כלל לא מודע לגודל הסכנה שהוא מצוי בה. הרבה שליחים למקום....

הנחשים האמיתיים והאנושיים קיימים ומנסים, ומנסים, לעיתים הקב"ה משלח אותם בנו, לצערנו, אך פעמים רבות מספור ישנה שמירה בלתי מורגשת..."הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל".

הרב ד"ר חנן יצחקי הוא רב מכללת אפרתה