צרות באל על: בוטלו טיסות, החברה רשמה הפסדי ענק

אל על ביטלה טיסות נוסעים ומטען שתוכננו היום. המנכ"ל הורה להחזיר את כל מטוסי החברה הביתה ובכך יופסקו גם טיסות המטען של החברה.

תגיות: אל על
ערוץ 7 , ט' בתמוז תש"פ

אל על
אל על
צילום: ISTOCK

חברת התעופה אל על ביטלה שתי טיסות נוסעים וארבע המראות של טיסות מטען שתוכננו להיום.

ב"גלובס" דווח כי מנכ"ל החברה, גונן אוסישקין, הורה להחזיר לישראל את כל מטוסי החברה, גם אלו שנמצאים בסבבי מטען בחו"ל.

אתמול (ג') פרסמה אל על דוחות לרבעון הראשון של השנה ששיקפו לה הפסדים של 140 מיליון דולר. מאז חודש מרץ אל על הפסיקה לטוס כמעט לחלוטין לנוכח משבר הקורונה.

על פי הדו"חות שפורסמו, הכנסות החברה ירדו בכ-25% לכ-321 מיליון דולר, לעומת כ-429 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד. החברה רשמה הפסד נקי של כ-140 מיליון דולר, לעומת הפסד של 55 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. יתרות המזומנים ופקדונות לזמן קצר בקופת החברה, נכון ליום 31.3.2020, הסתכמו בכ-132 מיליון דולר.

בחברה מציינים כי לנוכח המשבר ננקטו שורת צעדי התייעלות, ובהם: החברה ביצעה צמצום משמעותי בכוח האדם- כ-5,800 עובדי החברה הוצאו לחל"ת. בוצעה הפחתת שכר ההנהלה והדירקטוריון בשיעור של 20% החל מיום 1.3.2020. נדחו בהסכמה תשלומי חכירה עבור חלק מהמטוסים החכורים; בוטלו הסכמי חכירה של שני מטוסי 737-800 אשר היו צפויים להיכנס לשירות בשנת 2020 והוחזרו 3 מטוסים שהיו מוחכרים בחכירה רטובה.

בנוסף, נחתם מזכר הבנות עם חברה זרה למכירה וחכירה מחדש (Sale & Lease Back) של שלושה מטוסים מדגם בואינג 737-800 תמורת כ-76 מיליון דולר. נמכרו אחזקות החברה בחברת ממן תמורת כ-15.4 מיליון דולר. שוחררו 105 מיליון שקל מתוך עודפי קופות פיצויים מרכזיות, בהסכמה עם המדינה והסתדרות.

החברה מכרה ברבעון 4 מנועים והכירה ברווח הון בסך של כ- 10 מיליון דולר. ובחודש יוני 2020 נמכרו 5 מנועים נוספים ונרשם רווח הון בסך 1.5 מיליון דולר.

הוקפאו או בוטלו פרויקטים הכרוכים בהשקעות (בין היתר, השקעות בחידוש צי מטוסי 777 ובתחום הדיגיטל והמחשוב), וכן הורחבה פעילות המטען של החברה באמצעות התאמת מטוסי נוסעים לצורך הובלת מטענים חיוניים.

באל על מציינים כי החברה נמצאת בהליכי גיבוש של סיוע מדינה מול משרד האוצר. נכון להיום, הוצעו שני מתווים שמטרתם להעמיד לרשות החברה מימון לצורך התמודדותה עם משבר הקורונה. המתווה הראשון הנבחן כולל קבלת הלוואה בסך של כ-400 מיליון דולר, מגובה במרביתה בערבות המדינה והנפקת מניות בסך 150 מיליון ש"ח. המתווה השני הינו קבלת הלוואה בסך של כ-250 מיליון דולר מגובה במרביתה בערבות המדינה והנפקת מניות בסך של כ-150 מיליון דולר, כאשר המדינה תתחייב לרכוש את מלוא המניות שלא תירכשנה על ידי ציבור המשקיעים במסגרת ההנפקה.

היות וקיימת אי ודאות בקשר להשלמת קבלת הסיוע, שהינו חיוני על מנת לאפשר לחברה להתמודד עם השלכות המשבר בשלב זה, קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה כעסק חי, ובהתאם לכך כוללים הדוחות הכספיים הערה כאמור.