דברים שרואים משם - לא רואים מכאן

דווקא מתוך החושך והניגוד של בלעם לעם ישראל - מתגלה הייעוד שלנו בשלמותו וטהרתו.

הרב דודי וינקלר , י' בתמוז תש"פ

הרב דודי וינקלר
הרב דודי וינקלר
צילום: "לב לחייל"

בבואנו ללמוד את פרשת הקללות של בלעם שהפכו לברכות ואת הנבואה שנתנה לנכרי שבא לקלל ולהחטיא, עולה מאיליה שאלה יסודית: מדוע הוצרך הדבר לקבל ברכה לישראל דווקא מגוי? האם לא יכל הקב"ה להעביר את הברכות דרך משה ואהרון? מדוע היה צורך לברכות להתגלגל דרך רצון לקלל שהפך לברכה?

דבר דומה ניתן לראות בספר הכוזרי לר' יהודה הלוי. ריה"ל, בבואו לתת מענה אמוני עבור "החולקים עלינו מן הפילוסופים ואנשי התורות ועל המינים החולקים על המון ישראל", בחר לבסס את המסה שלו על סיפור חלומו של מלך נוכרי עובד ע"ז ש"מחפש את עצמו" בעקבות חלום טורדני החוזר ונשנה אליו בקריאה לחיפוש אחר "המעשה הרצוי".

מדוע בחר ריה"ל לבחון את אמונת ישראל מתוך שאלותיו הקיומיות של גוי שנמצא במהלך של חיפוש עצמי? המהר"ל בספרו "נצח ישראל", מציע הסבר נפלא לתופעה זו. המהר"ל מגדיר בפרק נ"ז כי עד שמעיד עדות חייב להיות "חיצוני" לתוכן העדות עצמה. העד לא יכול להיות קרוב למושא העדות ולא יכול להיות נוגע בדבר. על מנת לתאר תופעה באופן אובייקטיבי נטול נגיעה אישית, חייבת להיות בחינה של התופעה מבחוץ דווקא.

משה ואהרון אינם חשודים על מתן עדות שקר, ואף על פי כן נמנעת מהם האפשרות לברך את ישראל, לומר לכל באי עולם "מה טובו אהליך יעקב", כי הם נמצאים שם בתוך מחנה ישראל. הם רואים את המציאות כפי שהיא בתוך המחנה, עם הקשיים והכשלים ולכן הראיה האמיתית שלהם עלולה להיות פרגמטית ולתאר גם את מה שלא כל יפה בעם ישראל.

גם ריה"ל בספר "הכוזרי" בוחר באותה טקטיקה. לא פעם הוא נשאל שאלות וחייב להודות בליקויים שקיימים בהתנהלות של עם ישראל ואף על פי כן ולמרות הכל - כאשר הוא מתאר את עם ישראל בפני אותו גוי - מלך כוזר, הוא מצייר בפניו תמונה ורודה בבחינת "כולך יפה רעייתי ומום אין בך".

פרשתנו מלמדת אותנו לפיכך, שלמרות ודווקא מתוך החושך והניגוד של בלעם לעם ישראל - מתגלה הייעוד שלנו בשלמותו וטהרתו.

השבוע התחתן בארה"ב תלמיד שלי מישיבת ההסדר "לב התורה", חייל בודד. רצה להתחתן בארץ ולא התאפשר לו להביא את הוריו, רצה שחבריו יגיעו לחתונה, אבל נתקל בהגבלות רבות. אפילו היציאה לחו״ל לחתונה דרשה המתנה מורטת עצבים ועיכובים. ההכנות לחתונה היו קשות ומפרכות: המיקום שונה, התאריך שונה, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי מברך אותו תחת החופה מהמשרד שלי כאן בארץ בדיוק בדברים אלו: "מתוך החושך, מתוך הריחוק, מתוך הקשיים, מתוך שהקערה כולה נהפכה על פיה, דווקא מתוך כל זה ניכר איך ״מה טובו אהליך יעקב״ והעיקר שהוא שמחת החופה והנישואין הוא כולו קדוש וטהור, כולו נקי, כולו רצוף אהבה".

יהי רצון שכאז כן עתה, דווקא מתוך ימים של חוסר וודאות, קשיים ואתגרים נזכה לגלות את אותו הטוב שבנו כעם ושבכל אחד ואחד, שבת שלום

הרב דודי וינקלר, ראש תוכנית "לב לחייל" בישיבת ההסדר בית שמש מבית איגוד ישיבות ההסדר