בשורה לעצמאים ולבעלי העסקים

שר האוצר, ישראל כ״ץ, החליט כי גובה המענק הסוציאלי יינתן לפי השנה שבה ההכנסות היו גבוהות יותר בין השנים 2018 או 2019.

ערוץ 7 , כ"ה בתמוז תש"פ

ישראל כץ
ישראל כץ
צילום: הלל מאיר/TPS

שר האוצר, ישראל כ"ץ, החליט כי גובה המענק הסוציאלי של עד 15 אלף ש״ח, יקבע בהתאם לרף ההכנסות הגבוה מבין השנים 2018 או 2019, וזאת כדי לאפשר לזכאים לקבל את הסכום הגבוה מבין השנים האלה.

יצוין, כי אם הוגש דו"חות גם לשנת 2018 וגם לשנת 2019 - אזי המערכת תחשב באופן אוטומטי לפי כל שנה ותיתן את המענק הגבוה מביניהן.

בנוסף, אם עצמאי/בעל עסק הגיש דו"ח לשנת 2018 וטרם הגיש דו"ח לשנת 2019 - אזי בשלב הראשון ישולם המענק לפי 2018, ולאחר שיגיש את דו"ח 2019, אם ימצא כי לפי דו"ח 2019 היה זכאי למענק גבוה יותר, אזי תבוצע השלמה.

נציין שהסדר זה יחול על המענק הסוציאלי שיינתן לעצמאים ולבעלי העסקים שיהיו זכאיים כל חודשיים עד סוף יוני 2021.