הגידול במספר מקבלי השכר נמשך בחודש יוני

עלייה של כ-170 אלף במספר הישראלים שקיבלו שכר בחודש יוני לעומת חודש מאי, עליה של 5.3%. משכורת הנטו הממוצעת עלתה עקב דמי ההבראה.

ערוץ 7 , כ"ז בתמוז תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

נתוני חברת מס"ב (מרכז סליקה בנקאי), המפעילה את המערכת הלאומית המרכזית להעברת תשלומים בישראל, מעלים כי התאוששות המשק נמשכה בחודש יוני אך בקצב איטי.

נתוני העברת משכורות הנטו, מבחינת כמות מקבלי המשכורות והסכום הכולל של המשכורות ששולמו, נמוכים בהיקף של כ-8% (כ-300 אלף איש) לעומת חודש פברואר 2020, לפני פרוץ משבר הקורונה.

בהשוואה לנתוני העברת המשכורות בגין חודש יוניי השנה עולה כי כמות המשכורות ששולמו עלתה בשיעור של 5.3% לעומת החודש הקודם. בין ה-20 ביוני ל-10 ביולי הועברו על ידי תשתית התשלומים של מס"ב כמות של 3.37 מיליון משכורות, לעומת נתון של 3.19 מיליון משכורות שהועברו בגין חודש מאי.

מדובר על עלייה של כ-170 אלף איש בהשוואה לחודש הקודם. במשכורת מרץ, שמשבר הקורונה פרץ רק במחציתו השנייה, הועברו משכורות ל-3.65 מיליון ישראלים. בחודש אפריל הועברו משכורות ל-2.98 מיליון ישראלים.

על רקע תשלום דמי הבראה בחלק גדול מהמשק, היקף תשלומי השכר בגין חודש יוני עמד על סכום כולל גבוה של 26.85 מיליארד ש"ח. מדובר על עלייה של 4.3 מיליארד ש"ח לעומת הסכום שהועבר (בין התאריכים 20 במאי ל-10 ביוני) בגין משכורת חודש מאי. היקף תשלומי השכר במשק עלה בשיעור של 19.1%.

בחודש מרץ השנה הועברו תשלומי שכר בהיקף כולל של 25.45 מיליארד ש"ח ובאפריל היקף תשלומי השכר עמד על 21.75 מיליארד ש"ח. בחודש יוני 2019 היקף שכר הנטו ששולם במשק עמד על 26.99 מיליארד ש"ח. בהשוואה ליוני 2020 מדובר על ירידה של 0.52%.

על רקע תשלום דמי הבראה במגזר הציבורי ובחלק מהמגזר הפרטי במשק, שכר הנטו הממוצע ששולם בגין משכורת יוני זינק בשיעור של 13.1% לעומת השכר הממוצע ששולם בגין משכורת מאי. בחודש יוני עמדה משכורת הנטו הממוצעת על סכום של 7,974.39 ש"ח, לעומת שכר נטו ממוצע של 7,051.59 ש"ח במאי, ולעומת סכום של 7,286.72 ש"ח למשכורת נטו ממוצעת באפריל.

במשכורת ששולמה בגין חודש פברואר, שהוא החודש האחרון ללא השפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי, עמדה משכורת הנטו הממוצעת על סכום של 7,269.7 ש"ח. ביוני 2019 עמד שכר המינימום הממוצע על סכום של 7,739.55 ש"ח.

עוד עולה מנתוני מס"ב כי כמות החברות, הארגונים והגופים במשק ששילמו משכורות בגין חודש יוני עלתה בשיעור של 1.3% לעומת החודש הקודם.