נוהל חדש להקלות במס לעמותות

דחייה של בקשת עמותה מקבלת ההקלות בשל "מחלוקת ציבורית עמוקה", ידרוש רוב מיוחד של שני שליש מחברי הוועדה.

ערוץ 7 , א' באב תש"פ

משה גפני בועדת הכספים
משה גפני בועדת הכספים
צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

ועדת הכספים אישרה נוהל אישור להקלות במס לעמותות במסגרת סעיף 46.

נקבע כי דחייה של בקשת עמותה מקבלת ההקלות בשל "מחלוקת ציבורית עמוקה", ידרוש רוב מיוחד של שני שליש מחברי הוועדה, כאשר מתוכם שליש יהיה מחברי האופוזיציה, בניגוד לרוב רגיל בלבד הדרוש כיום.

במסגרת הנוהל נקבע כי לבקשת חבר ועדת הכספים תקיים הוועדה דיון נפרד לעניין עמותה ספציפית, וכי בהמשך לכך, במידה ויושג הרוב האמור, עילת דחיית בקשה, תהייה בנימוק ש"מטרותיה של עמותה מסוימת או פעילותה שנויות במחלוקת ציבורית עמוקה באופן כזה שמביא לכך שלדעתם אין זה ראוי לאשר תקצוב עקיף דרך סעיף 46".

נציגת משרד המשפטים העירה, כי ישנם קשיים משפטיים עד כדי מניעה משפטית במסגרת הנוסח שנקבע בנוהל.

יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני: "לא נשנה את המצב הקיים, במסגרתו כל העמותות למעט בודדות מאושרות, אך אני רוצה לתת לוועדה את האפשרות לפעול במצב בו לדעת כמעט כולם, המדינה עלולה לתקצב עמותה שאינה ראויה לכך. העברנו רוב מאוד מיוחד שיהיה קשה מאוד להשיג, והנוהל נקבע לכנסת הזו, כך שנוכל לבחון את הדברים ולשנותם במידת הצורך".