חברות מקבוצת נגב קרמיקה הורשעו וייקנסו

חברות מקבוצת נגב קרמיקה ספגו קנס בסך 100 אלף שקלים לאחר שהורשעו בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות רישום כוזב.

תגיות: בית משפט
ערוץ 7 , א' באב תש"פ

בית משפט
בית משפט
צילום: ISTOCK

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו גזר היום במסגרת הסדר טיעון קנס בסך מאה אלף שקלים על חברות מקבוצת נגב קרמיקה.

החברות הורשעו בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד.

החברות הודו והורשעו בכך שבין השנים 2014-2011 יזמו אבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות בע"מ לשעבר ואביהו איבשיץ, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב לשעבר תכנית עבריינית שיטתית שמטרתה הצגת מצגים "משופרים" ומטעים ביחס לנתונים הכספיים של אפריקה תעשיות וחברות הבת שלה, נגב קרמיק, ויה ארקדיה וסופר קרמיק.

במסגרת תוכנית זו הורו מוטולה ואיבשיץ לכפופים להם, שעבדו באותה העת בחברות הבת של אפריקה תעשיות, להקדים את מועד ההכרה בהכנסות, לרשום הכנסות כפולות ולנפח באופן תרמיתי את מלאי הקבוצה.

מוטולה ואיבשיץ היו אורגנים של החברות, ובגין מעשיהם, הורשעו החברות בביצוע עבירות רבות של רישום כוזב במסמכי תאגיד.

מיד עם גילוי חלק מהעבירות על ידי החברה, פוטרו האורגנים האחראים לביצוען, הקבוצה ערכה חקירה פנימית מקיפה, שכרה בודקים חיצוניים ודיווחה במקביל באופן וולונטרי על העבירות שבוצעו לרשות ניירות ערך ולציבור.

לנוכח הממצאים שהעבירה הקבוצה לרשות ניירות ערך ושיתוף הפעולה המלא עמה, נפתחה חקירה ברשות.

המדינה אמנם עמדה על כך שהחברות יורשעו וייקנסו, בשל העובדה שבעת ביצוע העבירות לא התקיימה בהן תרבות ציות נאותה, אך ביקשה להקל בעונשן של החברות באופן משמעותי לאור הגילוי מרצון ושיתוף הפעולה עם הרשויות לאחר גילוי העבירות.

זאת, על מנת להעביר מסר לתאגידים אחרים ולעודד אותם לאתר באופן עצמאי עבירות ולדווח עליהן באופן וולונטרי לרשויות.

בית המשפט אישר את ההסדר המקל לאור הנסיבות החריגות של הגילוי מרצון ושיתוף הפעולה של החברות וקבע כי על אף העונש המקל ההסדר מקדם את השגת ההרתעה העתידית של נושאי משרה ותאגידים אחרים.