הרב חיים קנייבסקי: אל תשתתפו בחתונות

במכתב לבני הישיבות קרא הרב קנייבסקי להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני משפחה ולא לבקר בבתי מדרש בהם לא שומרים על ההנחיות

מיכל לוי , ז' באב תש"פ

אילוסטרציה
אילוסטרציה
iStock

על רקע הגידול בשיעורי התחלואה, פורסם הבוקר (ג') מכתב החתום על ידי הרב חיים קנייבסקי והרב גרשון אדלשטיין ומוען לתלמידי הישיבות הקורא להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני משפחה.

"הן עתה עם התפשטות הנגיף בעולם חובה על כל אחד ואחד להזהר מאד שלא יוזק ושלא יזיק לאחרים ח"ו אך על מרביצי תורה חובת הזהירות ביותר באשר ת"ת דרבים תלוי בהם ועי' שו"ע ורמ"א ביו"ד הלכות מלמדים (סי' רמב) ולצערנו יש מקומות תורה שהתבטלו עקב מחלתם של מלמדים ומגידי שיעורים".

"ובכלל חובת הזהירות להמנע מלהשתתף באירועים כמו חתונות, בר מצוה וכו' מלבד בני המשפחה הקרובים ביותר''.

הרבנים קראו שלא לבקר בבתי מדרש בהם לא שומרים על ההנחיות. "וכן שלא להיות בבתי מדרש שאין שם זהירות כנדרש. וגם במקומות הלימוד (בישיבות ובתתי"ם) צריכים לנהוג בזהירות יתירה כדי שלא לגרום ח"ו לביטול תורה דרבים, וכל הנזהר בזה הרי הוא בכלל ברוך אשר יקים וגו'".

"והנה כעת אחרי ט"ב עד ר"ח אלול אע"פ שלא נמצאים במסגרת הישיבה יש להיזהר מטיולים, כי בעבר היו אסונות מחמת הטיולים, יש צורך במנוחה אבל לא בפריקת עול תורה כי זה דבר חמור מאד", הוסיפו.