הרבנים: אלכוג'ל - גם בתשעה באב

במכתבם הם קוראים לשמור על הנחיות משרד הבריאות למרות הצום. "להקפיד על לבישת כיסוי פנים, ושמירת מרחק, ורחיצת הידיים באמצעי חיטוי"

מיכל לוי , ח' באב תש"פ

חיטוי
חיטוי
צילום: איסטוק

לקראת תשעה באב פרסמו רבני העיר בני ברק הרב שבח צבי רוזנבלט והרב יצחק אייזיק לנדא מכתב הכולל בתוכו הנחיות לקראת הצום.

במכתבם הם קוראים לשמור על הנחיות משרד הבריאות - למרות הצום. "במענה לשאלת רבים אודות ההנהגה הנכונה בתשעה באב – יהפוך אותו השי"ת לששון ושמחה ומועד טוב -, בעת הזאת שעדיין סכנת המחלה המתפשטת בעולם קיימת".

"על כל אחד ואחד להיזהר – ובמיוחד בימים אלו הזקוקים לשמירה מיוחדת כמובא בשו"ע סי' תקנ"א סעי' ח"י – שלא להינזק וביותר שלא להזיק אחרים, ולכן להקפיד על לבישת כיסוי פנים, ושמירת מרחק, ורחיצת הידיים באמצעי חיטוי".

בדבריהם הבהירו כי למרות ש'סיכה' אסורה בתשעה באב חיטוי הידיים מותר. "בתשעה באב עצמו, אף שרחיצה וסיכה אסורים, אך חיטוי הידיים באלכוג'ל אינו בגדר רחיצה וסיכה אלא הסרת הזוהמה, ובוודאי בעת הסכנה מותר ונצרך הוא".

אשר לצום עצמו, פסקו הרבנים כי "צום תשעה באב חמור הוא משאר צומות ואין להקל בו אלא במקום חולי, ולכן לאחר התיעצות עם רופאים מומחים יראי שמים יש לנהוג כדלהלן".

"הבריאים מגיל בר ובת מצווה גם מי שנצרך לבידוד יצומו כרגיל. מי שנבדק ונמצא חיובי למחלה, אך הוא ללא תסמינים כלל יצום. מי שסובל מתסמיני המחלה אף תסמינים קלים לא יצום".

בדבריהם הבהירו כי אדם שחווה תסמינים במהלך הצום - יפסיק מיד לצום. "מי שבמהלך הצום מופיעים אצלו תסמינים כחום, כאבי שרירים או שיעול או איבוד חוש טעם או ריח, יפסיק את הצום. כמו כן, מי שסבל בחודשיים האחרונים מהמחלה בדרגה חמורה, כדלקת ריאות או קוצר נשימה, גם אם עכשיו אין לו תסמינים כלל, לא יצום.

את מכתבם חתמו בברכה: "והשי"ת ברחמיו המרובים יאמר למשחית הרף, ויצילנו מכל מחלה, וישמחנו בבניין בית מקדשינו ותפארתינו במהרה".