פרופ' רבני: קיוו "לסחוט" את הכסף מהממשלה

, כ' באייר תשס"ג

על הממשלה למשוך את ניהול קרנות הפנסיה מניהולם של עסקני ההסתדרות, למנות ועדה מקצועית או לנהלן בעצמה, כך אומר לכתבת ערוץ 7 (inn ) רותי אברהם הפרופסור יוסף רבני מהאוניברסיטה העברית, ממייסדי חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. רבני אומר כי קרנות הפנסיה טומנות בחובן בעיה חמורה וכי חובתה של הממשלה לנקוט פעולה להצלתן.

רבני מציין כי כבר בשנים הראשונות לקיומן של הקרנות היה ברור שהן הבטיחו מי שהפקיד את כספו בהן יותר ממה שהן יכולות לקיים, וכי הן אף הסתמכו על כך שבבוא היום "יסחטו" את הכספים מהממשלה כדי לחפות על כישלונותיהן בניהול. עלייה בלתי צפויה בתוחלת החיים, מתן תנאי פרישה חריגים ל"קבוצות מיוחסים", הן בין הגורמים לכך שנצברו גירעונות בקרנות, אך עיקר הבעיה, אומר רבני, היא בניהול הבלתי כלכלי של הקרנות, ועל כך נוסף שימוש בכספי הקרנות שעשתה ההסתדרות כדי לממן את פעילויותיה.

לדבריו, המנהל המקצועי שמונה כדי לטפל במצבה הקשה של קרן פועלי הבניין, שלא יכלה לשלם למבוטחיה, מצא כי ההסתדרות "לוותה" מהקרן 300 מיליון ₪ לפעילותה, וכי הכסף טרם הוחזר.
בפני הממשלה עמדו שתי אפשרויות לטפל בנושא קרנות הפנסיה: האחת אינה מוסרית, אומר רבני, מפני שמדובר בכיסוי גירעונות קרן הפנסיה באמצעות כספי משלם המסים. מחצית מאוכלוסייתה של מדינת ישראל אינה מבוטחת בקרן פנסיה, וכך ייווצר מצב שבו אלו שאינם מבוטחים ישלמו באמצעות המסים שלהם את הפנסיה של אלו שכן מבוטחים ושמנהליהם נכשלו בשמירה על כספם. האוצר פועל בדרך השנייה, אומר רבני. הוא עומד להעלות את גיל הפרישה, דבר שיאפשר צבירה נוספת של כספים, משנות עבודה נוספות, וכן צמצום זכויותיהם של המבוטחים, בכך שמעתה הם יידרשו לשלם יותר אחוזים לקרן.

רבני מגיב גם על מחאתה של ההסתדרות על השקעת כספי הקרנות בשוק ההון. ההסתדרות טוענת כי בהשקעת כספי הקרנות במניות יש סיכון, אבל, אומר רבני, כיום קרנות הפנסיה נמצאות על סף תהום ולכן השקעה בשוק ההון בטוחה הרבה יותר מניהולה הכושל של ההסתדרות. לדבריו, בכל המדינות המערביות כספים של קרנות הפנסיה מניעים את שוק ההון, וכן הוא מסביר כי בשוק זה יש אפיקי השקעה בטוחים יותר, כגון איגרות חוב. למעשה, לדבריו, אחד מאפיקי ההשקעה ה"תפורים" עבור קרנות הפנסיה, אלו הן המשכנתאות, שההשקעה בהן גם תוזיל אותן.

רבני מציין כי לאמיתו של דבר ההסתדרות אינה מעוניינת ב"כאב הראש" הכרוך בניהול הקרנות הישנות. אלא דווקא בניהולן של החדשות, אלו שבהן טרם הצטברו גירעונות אקטואריים, ולכן הם מקור כספי טוב לנטילת "הלוואות" שאותן לא צריך להחזיר, כבעבר.

לדבריו, אם תמשיך ההסתדרות לנהל את הקרנות תהיה בכך סכנה נוספת. אם כספי קרנות הפנסיה בניהול ההסתדרות יופנו להשקעות בשוק ההון תתחיל ההסתדרות לשוב ולהשתלט על חברות ושוב תחזור על עצמה תופעת הכישלון של "חברת העובדים". (ח)