נעמתי מבקש להפשיר שטחי אש באשכול לקליטת עקורי קטיף

ראש המועצה האזורית אשכול, אורי נעמתי אומר כי שטחי האש "נדרשים לצורך הרחבת שטחי החקלאות, קליטת תושבים והקמת ישובים חדשים".

, כ"ו בתשרי תשס"ה | עודכן: 11:19

ראש המועצה האזורית אשכול, אורי נעמתי, פנה לאגף התכנון בצה"ל בבקשה לשחרר 50 אלף דונם מתוך שטחי האש הנרחבים הנמצאים בתחום המועצה. מדובר בשטח הנמצא דרומית לישובי חבל שלום ולמושב עין הבשור. לדברי נעמתי, המועצה זקוקה לשטח זה על מנת להרחיב את שטחי החקלאות, לאפשר קליטת תושבים חדשים במושבים המעונינים להתפרנס מחקלאות ועל מנת להקים ישובים חדשים.

המועצה האזורית אשכול משתרעת של שטח של 760 אלף דונם, מתוכם כ-40% מוגדרים כשטחי אש. לדברי תושבים במועצה, בשנים האחרונות נעשה שימוש מועט בשטחים הקרובים לישובים אותם מבקשת כעת המועצה לשחרר לטובת פיתוח ההתישבות.

נעמתי ציין שכבר היום המושבים עין הבשור ודקל מאוכלסים מעבר לתוכנית המקורית (הפרוגרמה) שלהם ומושבים נוספים מתקרבים לאכלוס מלא בהתאם לפרוגרמה. על כן תוספת השטחים נדרשת כדי לאפשר הגדלת תוכניות הישובים לטובת קליטת מתישבים חדשים. על פי הצעת המועצה יפרס שחרור שטחי האש על פני מספר שנים, בהתאם לתוכניות ההרחבה וקליטת התושבים החדשים.

המועצה האזורית אשכול מתכננת להקים על חלק מהשטחים שיפונו שני ישובים חדשים: "שלומית" – ישוב קהילתי שימנה 1500 משפחות ו"חלוצית" – ישוב חקלאי. ממועצת אשכול נמסר כי ישובים אלה מיועדים לקליטת תושבים מכל חלקי הארץ, לרבות כאלו שיעברו מגוש קטיף "אם וכאשר תמומש תוכנית ההתנתקות".

נעמתי אמר שאחד מהיתרונות הבולטים בחיים באשכול הם המרחבים הפתוחים והאפשרות לעיסוק בענפי חקלאות הזקוקים לשטחים רחבים. "אנו מעונינים לשמר יתרונות אלו ולאפשר גם למצטרפים אלינו לפתח חקלאות מצליחה בהיקפים גדולים ולצורך כך אנו זקוקים לשנות את יעודם של חלק קטן משטחי האש".

עוזר שר הבטחון להתישבות, רון שכנר, סייר במועצה האזורית אשכול על פי הזמנת ראש המועצה, סקר מקרוב את השטחים בהם מדובר והודיע שבקשת נעמתי תיבחן. (ש)