אנגלסמן: מתנצל בפני השר יעלון

"הדברים יצאו בעידנא דריתחא על חורבות הבית של שגיא קייזלר", מבהיר נתן אנגלסמן, מראשי המטה הלאומי בליכוד, בעקבות דבריו נגד יעלון.עדו בן פורת 09/02/2014

'יעלון ניסה לתפוס טרמפ על הימין'

יו"ר המטה הלאומי בליכוד אומר כי היום הכול מבינים שיעלון ניסה לתפוס טרמפ על הימין, "הוא היה עושה את הגירוש בדיוק כמו דן חלוץ".בני טוקר 09/02/2014