'שיקום עזה' מתנה לחמאס

ד"ר אברהם שלום 19/08/2014

אי לך ארץ שמלכך נער

ד"ר אברהם שלום 04/07/2014

השר הסורי זועבי וח''כ זועבי

ד"ר אברהם שלום 18/06/2014

העלילות בנאום שולץ והכשלים לפני הנאום

על נציגינו להסביר את אחד המנגנונים המכריחים את הערבים להמציא שקרים נגדנו.ד"ר אברהם שלום 13/02/2014