המשחק הציני והמשחק הציוני - תגובה לחיים ולדר

המשחק הציני והמשחק הציוני - תגובה לחיים ולדר

ד"ר יעקב אלטמן במכתב פתוח לסופר חיים ולדר בתגובה למאמרו "צוחקים על כולנו בעיניים".ד"ר יעקב אלטמן 21/06/2018
צה"ל מבצע שליחות - לא 'עבודה'

צה"ל מבצע שליחות - לא 'עבודה'

ד"ר יעקב אלטמן 26/04/2018
ולא כל יורדי דומא

ולא כל יורדי דומא

קיימת פצצה מתקתקת, אך הפצצה ממוקמת בכלי התקשורת בישראל, ואפילו בשיח השב"כ עצמוד"ר יעקב אלטמן 25/03/2018
לא מצטרף לפסטיבל הגינוי

לא מצטרף לפסטיבל הגינוי

אם אצטרף לפסטיבל הגינוי, הרי באופן אוטומטי הנני מאשר כביכול את ההבלים האגביים החבויים בין המיליםד"ר יעקב אלטמן 03/08/2015
מִמה חרדים אחינו החרדים

מִמה חרדים אחינו החרדים

חבל לבזבז תחמושת למול הטיעון הפוליטי-ייצוגי הקלאסי המושמע מפי דוברים ומשפיעים חרדים, אלא לעסוק בנימוקים האמיתיים.ד"ר יעקב אלטמן 17/03/2014