הרב יעקב הלוי פילבר - ערוץ 7 (עמוד 4)

התנדבות וחובה בעבודת ה'

התנדבות וחובה בעבודת ה'

הרב יעקב הלוי פילבר 02/04/2017
הכל שווים בפני החוק

הכל שווים בפני החוק

הרב יעקב הלוי פילבר 28/03/2017
האם זכות הציבור לדעת?

האם זכות הציבור לדעת?

הרב יעקב הלוי פילבר 26/03/2017
זהב טהור מבית ומחוץ

זהב טהור מבית ומחוץ

הרב יעקב הלוי פילבר 18/03/2017
כתבוני לדורות

כתבוני לדורות

הרב יעקב הלוי פילבר 13/03/2017
לא לפסול מי שאינו בשלמות

לא לפסול מי שאינו בשלמות

הרב יעקב הלוי פילבר 06/03/2017
כל איש אשר ידבנו לבו

כל איש אשר ידבנו לבו

הרב יעקב הלוי פילבר 26/02/2017
אלה המשפטים אשר תשים

אלה המשפטים אשר תשים

הרב יעקב הלוי פילבר 20/02/2017
היה חכם, לא רק צודק

היה חכם, לא רק צודק

הרב יעקב הלוי פילבר 14/02/2017
נס וטבע בהיסטוריה הישראלית

נס וטבע בהיסטוריה הישראלית

הרב יעקב הלוי פילבר 07/02/2017
ויחלוש יהושע את עמלק

ויחלוש יהושע את עמלק

הרב יעקב הלוי פילבר 06/02/2017
ויחזק ה' את לב פרעה

ויחזק ה' את לב פרעה

הרב יעקב הלוי פילבר 30/01/2017
מקוצר רוח ועבודה קשה

מקוצר רוח ועבודה קשה

הרב יעקב הלוי פילבר 23/01/2017
בזכות נשים נגאלו אבותינו

בזכות נשים נגאלו אבותינו

הרב יעקב הלוי פילבר 18/01/2017
לימוד התורה ושלמות המשפחה

לימוד התורה ושלמות המשפחה

הרב יעקב הלוי פילבר 15/01/2017
אפרים ומנשה - היאוש והתקווה

אפרים ומנשה - היאוש והתקווה

הרב יעקב הלוי פילבר 09/01/2017
ותחי רוח יעקב

ותחי רוח יעקב

הרב יעקב הלוי פילבר 04/01/2017
יהודה ויוסף

יהודה ויוסף

הרב יעקב הלוי פילבר 02/01/2017
התנכרות יוסף לאחיו

התנכרות יוסף לאחיו

הרב יעקב הלוי פילבר 28/12/2016
מַאי חֲנוּכָּה?

מַאי חֲנוּכָּה?

הרב יעקב הלוי פילבר 26/12/2016
בורו של יוסף וחנוכה

בורו של יוסף וחנוכה

הרב יעקב הלוי פילבר 20/12/2016
הגזירה אמת והחריצות שקר

הגזירה אמת והחריצות שקר

הרב יעקב הלוי פילבר 18/12/2016
מצבת קבורת רחל

מצבת קבורת רחל

הרב יעקב הלוי פילבר 14/12/2016
יציאתה של דינה

יציאתה של דינה

הרב יעקב הלוי פילבר 12/12/2016
בכל כוחי עבדתי

בכל כוחי עבדתי

הרב יעקב הלוי פילבר 07/12/2016
בכל כוחי עבדתי

בכל כוחי עבדתי

הרב יעקב הלוי פילבר 04/12/2016
והייתי בעיניו כמתעתע

והייתי בעיניו כמתעתע

הרב יעקב הלוי פילבר 01/12/2016
רבקה בת בתואל

רבקה בת בתואל

הרב יעקב הלוי פילבר 29/11/2016
בכסף מלא יתננה לי

בכסף מלא יתננה לי

הרב יעקב הלוי פילבר 21/11/2016
צפיות ואכזבות בהבטחת הגויים

צפיות ואכזבות בהבטחת הגויים

הרב יעקב הלוי פילבר 14/11/2016
לאומיות ואוניברסאליות

לאומיות ואוניברסאליות

הרב יעקב הלוי פילבר 10/11/2016
דרכו של אברהם

דרכו של אברהם

הרב יעקב הלוי פילבר 06/11/2016
נח ואברהם  - "ראש קטן" ו"ראש גדול"

נח ואברהם  - "ראש קטן" ו"ראש גדול"

הרב יעקב הלוי פילבר 30/10/2016
האחווה הראשונה בתורה

האחווה הראשונה בתורה

הרב יעקב הלוי פילבר 28/10/2016
בראשית - ספר האחים והאחיות

בראשית - ספר האחים והאחיות

הרב יעקב הלוי פילבר 25/10/2016
האם עשו סוכות לפני עזרא?

האם עשו סוכות לפני עזרא?

הרב יעקב הלוי פילבר 18/10/2016
הימים שבין יום כיפור לסוכות

הימים שבין יום כיפור לסוכות

הרב יעקב הלוי פילבר 12/10/2016
שאוני והטילוני אל הים

שאוני והטילוני אל הים

הרב יעקב הלוי פילבר 09/10/2016
הבחירה החופשית והתשובה

הבחירה החופשית והתשובה

הרב יעקב הלוי פילבר 01/10/2016
ושבת עד ה' אלקיך

ושבת עד ה' אלקיך

הרב יעקב הלוי פילבר 25/09/2016
בשמחה ובטוב לבב

בשמחה ובטוב לבב

הרב יעקב הלוי פילבר 20/09/2016
שלא לפסול מי שאינו בשלמות

שלא לפסול מי שאינו בשלמות

הרב יעקב הלוי פילבר 13/09/2016
המלך ורצון העם

המלך ורצון העם

הרב יעקב הלוי פילבר 09/09/2016
אחריות האדם על עצמו

אחריות האדם על עצמו

הרב יעקב הלוי פילבר 05/09/2016
סיוע לזולת

סיוע לזולת

הרב יעקב הלוי פילבר 24/08/2016
הראי"ה ולימוד התנ"ך בגובה העיניים

הראי"ה ולימוד התנ"ך בגובה העיניים

הרב יעקב הלוי פילבר 21/08/2016
גורמי החורבן

גורמי החורבן

הרב יעקב הלוי פילבר 14/08/2016
איכות הסביבה

איכות הסביבה

הרב יעקב הלוי פילבר 07/08/2016
האהבה והתוכחה

האהבה והתוכחה

הרב יעקב הלוי פילבר 01/08/2016
פנחס ומשה

פנחס ומשה

הרב יעקב הלוי פילבר 24/07/2016
הבית היהודי ובית המדרש

הבית היהודי ובית המדרש

הרב יעקב הלוי פילבר 17/07/2016
נצח ישראל

נצח ישראל

הרב יעקב הלוי פילבר 13/07/2016
אמונה או מחקר

אמונה או מחקר

הרב יעקב הלוי פילבר 05/07/2016
מנהיגות נותנת ולוקחת

מנהיגות נותנת ולוקחת

הרב יעקב הלוי פילבר 30/06/2016
המעפילים אז והיום

המעפילים אז והיום

הרב יעקב הלוי פילבר 27/06/2016
תיקון חטא המרגלים חינוך לאהבת הארץ

תיקון חטא המרגלים חינוך לאהבת הארץ

הרב יעקב הלוי פילבר 20/06/2016
שנאת ישראל היא שנאת ה'

שנאת ישראל היא שנאת ה'

הרב יעקב הלוי פילבר 14/06/2016