למי שייכת הארץ?

מהות הרבונות היהודית היא הרעיון שארץ ישראל שייכת לה'. הוא הסמכות, ורבונות העם היהודי נמשכת ממנו. משה דן 31/07/2015

ההגדה: מדריך הישרדות ליהודים בגלות

מסרים סמויים בהגדה מחזקים את הקשר להיסטוריה היהודית ולארץ ישראל משה דן 25/03/2015