הכתובת על הקיר
ממשלת ישראל המבולבלת מוסיפה לטמון ראשה בחול, להתעלם מרוחות המלחמה המתרגשת עלינו ולהלחם באויבים יהודיים מדומייניםד"ר מרדכי א' שורץ 14/10/2015