משתמש בקלנועית בשבת? לא תעלה לתורה
פסק הלכה של הרב ציון בוארון: ''אין לצרף למניין אדם שמגיע ברכב זה בשבת, ומכל שכן שאין להעלותו לתורה''.חיים לב 17/11/2015