יום שחרור חברון המענה הצודק לנכבה היהודית של תרפ"ט

בשנת 1947 התנפלו הערבים על היהודים בפלשתינה וביקשו לכלותם.ד"ר יחיאל שבי 08/06/2016

"אירופה תעבור את התהליך שעברנו באוסלו"

המזרחן ד"ר יחיאל שבי מקווה שהאירופאים יפנימו במהירות שהם תחת מתקפה, "הם עדיין חיים באופוריה שיהיה טוב יותר".בני טוקר 22/03/2016

בין הקפאה להכרה

הערבים לא זנחו את תוכניתם, וכאז גם היום, הם אינם מוכנים להכיר בזכותו של עם ישראל לנחלה ככל העמיםד"ר יחיאל שבי 09/12/2015

האמת שהפלסטינים לא מספרים לעולם

על ישראל להתפאר במורשתה ובהישגיה, לקרוא לפלסטינים להחליף תקליט, להשלים עם קיומה (אסלאם/סלאם), ולא להילחם בה.ד"ר יחיאל שבי 27/11/2015

הבדל מהותי בין התנועות האסלמיות בישראל?

בעקבות החלטת הממשלה להוציא אל מחוץ את הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית מברר המזרחן ד"ר יחיאל שבי האם יש הבדל בן התנועות השונות.ד"ר יחיאל שבי 21/11/2015

החלפת תקליט גם בשטח

על המדינה להדק את החגורה על צווארי הדרשנים והמסיתים במסגדים – בישראל ובשטחי יהודה ושומרוןד"ר יחיאל שבי 18/11/2015