חג הקורבן - ישמעאל ולא ישראל
רוצה להבין את הסירוב המשולש, המוסלמי-ערבי-פלסטיני, לקבל את הריבונות היהודית בארץ ישראל? חזור לחג הקורבן.ד"ר יחיאל שבי 15/09/2016
יום שחרור חברון המענה הצודק לנכבה היהודית של תרפ"ט
בשנת 1947 התנפלו הערבים על היהודים בפלשתינה וביקשו לכלותם.ד"ר יחיאל שבי 08/06/2016
"אירופה תעבור את התהליך שעברנו באוסלו"
המזרחן ד"ר יחיאל שבי מקווה שהאירופאים יפנימו במהירות שהם תחת מתקפה, "הם עדיין חיים באופוריה שיהיה טוב יותר".בני טוקר 22/03/2016
בין הקפאה להכרה
הערבים לא זנחו את תוכניתם, וכאז גם היום, הם אינם מוכנים להכיר בזכותו של עם ישראל לנחלה ככל העמיםד"ר יחיאל שבי 09/12/2015
האמת שהפלסטינים לא מספרים לעולם
על ישראל להתפאר במורשתה ובהישגיה, לקרוא לפלסטינים להחליף תקליט, להשלים עם קיומה (אסלאם/סלאם), ולא להילחם בה.ד"ר יחיאל שבי 27/11/2015
הבדל מהותי בין התנועות האסלמיות בישראל?
בעקבות החלטת הממשלה להוציא אל מחוץ את הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית מברר המזרחן ד"ר יחיאל שבי האם יש הבדל בן התנועות השונות.ד"ר יחיאל שבי 21/11/2015
החלפת תקליט גם בשטח
על המדינה להדק את החגורה על צווארי הדרשנים והמסיתים במסגדים – בישראל ובשטחי יהודה ושומרוןד"ר יחיאל שבי 18/11/2015