"פרזיטים יפי נפש"

ראש המכינה הקדם צבאית "תבור" תוקף את בני הנוער מהשמאל הקיצוני ששיגרו מכתב סרבנותערוץ 7 28/12/2017

אובססיה

ידידנו באירופה לא מאוחר להודות בטעות. האנטישמיות כבר הובילה אתכם בעבר למחוזות אותם אתם מבקשים לשכוח עמיחי שיקלי 04/12/2015