רק לצעוק אל ה'

הקב"ה מוכיח את ישראל על כך שבחרו ללכת אחרי אלהים אחרים ולא דרשו אותו, זאת על אף שהעלה אותם ממצרים והביאם אל הארץ הטובה. דרישת ה' בעת צרה יכולה להוליד ישועות.הרב משה כהן 14/07/2016

לאן אתם רצים?

הנביא מתאר את אנשי גלות יהויכין שיושבים בגלות ומצפים לישועה, תמהים מדוע ה' עוד לא גאל אותם למרות הזמן הרב שעבר. אולם נראה כי הם מצידם מעולם לא ניסו להקשיב למה שה' אומר להם ולבחון את אורחות חייהם.הרב משה כהן 12/07/2016

האויב הצפוני

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל 10/07/2016

מה קרה לארון ברית ה'?

ירמיה מנבא כי "לא יאמרו עוד ארון ברית ה'" כחלק מנבואת הנחמה לפיה ירושלים תקרא בעתיד כסא ה'. כיצד הדברים מסתדרים יחדיו והלוא לכאורה נשמע הדבר כגנות של עם ישראל שכביכול לא מקיימים את דברי הברית?הרב משה כהן 06/07/2016

הקב"ה באמת אוהב אותנו

עם ישראל מצהירים כי אביהם האמיתי שתמיד יעמוד לצידם אינו אביהם מולידם, אברהם, ואף לא ישראל בחיר האבות, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. הוא זה שילך וילכלך את מלבושיו בדם הגויים על מנת להציל את ישראל.הרב משה כהן 28/06/2016

כמים הפנים לפנים

הנביא מתאר את יחסי הגומלין בין הקב"ה לכנסת ישראל. יחסים אלו יתחזקו ויתאמצו רק אם עם ישראל יפעל גם הוא לטובת העניין ויראה את רצונו בכך.הרב משה כהן 26/06/2016

עבודה עברית - זה היעד?

ישעיה מנבא כי הגויים עתידים להיות החקלאים ורועי הצאן של עמ"י. כיצד דבר זה מסתדר עם העובדה כי יש עניין דווקא בעבודה עברית כמבואר בתורה?הרב משה כהן 23/06/2016

להתענג על ה'

אנשים סבורים כי הקרבה לה' בהכרח באה על חשבון תענוגות הגוף ומצריכה את דיכויו. ישעיה מלמדנו כי אפשר גם אחרת. תודעת האדם היא שקובעת את קרבתו לה' ולא הפן החומרי בהכרח.הרב משה כהן 20/06/2016

גלות ישראל - חורבן העולם

הנביא משווה את השבועה שנשבע ה' לנח לאחר המבול לפיה לא ישוב עוד להשמיד את העולם לשבועתו שלא יקצוף עוד על ישראל. מה פשר ההשוואה הזאת ומה ניתן ללמוד ממנה?הרב משה כהן 14/06/2016

יעקב וישראל

ישעיה משתמש חליפות בכינוי יעקב בפנותו לעם ישראל. מדוע הוא מכנה אותם כך והלוא כבר נשתנה שמו של יעקב לישראל? אילו תכונות מייצג כל שם שאותו מבקש ישעיה להדגיש בנבואתו?הרב משה כהן 31/05/2016

די לעיוורון ולחרשות

עם ישראל מתוארים לא מעט פעמים במהלך הפרקים שלפנינו כאנשים שהם אמנם בעלי עינים ואוזנים אך נוטים שלא להשתמש בחושי הראיה והשמיעה, עד כדי כך שהנביא מדמה אותם לעיוורים ולחרשים. מה משמעותו של דימוי זה ומדוע חוזר עליו הנביא מספר כה רב של פעמים?הרב משה כהן 29/05/2016

אמונה ביטחון והשתדלות

חזקיהו המלך מתואר פעמיים כמלך שתפילותיו נשמעות ומבטלות גזרות קשות, אולם מן הצד השני הוא נכנע לאויב ומכניס אותו לתוך אוצרות ביתו ובית המקדש. הרב משה כהן 23/05/2016

דמגוגיה זולה - אז והיום!

מאז ומתמיד ידעו שונאינו לטעון טיעוני שקר ושטנה על מנת לזרוע בנו פחד ולהכפיש אותנו לעיני כל העמים. הדרך הטובה להתמודדות היא להתעלם ולא להגיב או לחלופין להחזיר מלחמה אך לא לנסות לתרץ ולהסביר.הרב משה כהן 19/05/2016

תמיד להסתכל על הצד טוב של החיים

אנשים חפצים בתקווה המחוברת למציאות, ויהיו מוכנים להקריב רבות להגשמתה. כך קמה מדינת ישראלהאלוף אמיר אשל 18/05/2016

מלך במשפט יעמיד ארץ

כישורי המלך אינם יכולים להתמצות רק ביכולת הביטחונית או הכלכלית שלו, אלא בניהול הצודק וההגון של אזרחי מדינתו. עליו למנוע עוול ולהעמיד את יסודות המשפט ההגון.הרב משה כהן 15/05/2016

אחדות הפרטים

עם ישראל מכנה את התורה 'צו לצו קו לקו'. רואה הוא בה אוסף של פרטים חסרי משמעות. הסתכלות שכזאת נובעת מחוסר הארה אלוקית ומשקיעה בחומריות שאותה התורה מנסה לזכך ולתקן.הרב משה כהן 09/05/2016

לבנה וחמה - השבר שמוביל לתיקון

הנביא מתאר בפרקנו כיצד יפקוד ה' על צבא השמים וביניהם גם על החמה והלבנה עד אשר יבושו ויתכנסו. אולם במקום אחר נאמר שלעתיד לבוא יבהיק אור החמה והלבנה פי כמה יותר מאורם כיום. כיצד ניתן ליישב בין שני התיאורים?הרב משה כהן 03/05/2016

מידת הדין ומידת הרחמים

הנביא מתאר את הפורענות שעוד צפויה להגיע על ממלכת ישראל, אולם פותח וחותם את הנבואה בנבואת נחמה לממלכת יהודה שנשארת נאמנה לקב"ה. מה פשר השילוב בין הנבואות?הרב משה כהן 12/04/2016

משל הכרם

הנביא ישעיהו משתמש במשל הכרם כדי לבטא את אכזבתו של הקב"ה מעמו ישראל עקב עזיבתם את דרך ה'. מעניין כי ר' יהודה הלוי משתמש במשל זהה כדי לבטא את הקשר הקיומי בין עם ישראל לקב"ה. הרב משה כהן 06/04/2016

לא להנהיג בכל מחיר

הרב משה כהן 04/04/2016

בין עבודת הפולחן למוסר הנביאים

התנהגות העם היא כל כך רעה ומשום כך אין ה' חפץ בקרבנותיהם, בתפילותיהם ובאספות החגיגיות שלהם. הקב"ה דורש התרחקות מן הרשע ועשיית מעשים טובים ורק בתמורה לכך הוא מוכן לסלוח לחטאי העם. הרב משה כהן 31/03/2016

סיכומה של תקופה

על אף צדקתם היחסית של צדקיהו והושע בן אלה דווקא בימיהם הגיע החורבן. אל מול מעשיהם בלט חטאו של הדור שגם על עברי פי פחת נהג באטימות לב ולא שב בתשובה. מה שארע לשומרון תחילה לא מנע ממלכות יהודה מלהמשיך בדרכה הקלוקלת. הרב יגאל אריאל 30/03/2016

לפניהם או בפניהם?

האם צריך לקרוא "ואיש לא עמד לפניהם"? או "ואיש לא עמד בפניהם"? "להשמיד ולהרוג"? או "להשמיד להרוג"? מדוע בקהילות רבות חוזרים פעמיים על קריאת שני פסוקים במגילה? כיצד ניתן להכריע בספק זה? הרב מרדכי ברויאר זצ"ל 23/03/2016

"יקר" - המילה שבלבלה את כולם

גם כאשר אנו פועלים, גם כאשר אנו מגלים כוחות, צריכים להיזהר שלא להתבלבל. הקב"ה הוא שנתן לנו את הכוחות לפעול וליצור. הוא בעל הכבוד, לו יקר וגדולה. הרב יוסף צבי רימון 22/03/2016

מי הם הכותים?

חז"ל רואים בגרים שהביא מלך אשור לשומרון את ראשיתם של הכותים. מה ארע איתם לאורך הדורות וכיצד התייחסו אליהם מבחינת מעמדם ההלכתי? הרב משה כהן 20/03/2016

עולם הפוך

אמציה מתואר כצדיק שעושה את כל אשר כתוב בתורת משה והולך בדרכי דוד אביו ודווקא הוא זה שמפסיד במלחמה נגד יואש מלך ישראל שחוטא ומחטיא את ישראל. גם עוזיה בנו מתואר כצדיק ואעפ"כ ה' שולח בו נגעים. מה פשר דרכי ה' בעניין זה? הרב משה כהן 15/03/2016

תיקון האדם

מה גרם ליהונדב בן רכב לפרוש מהחברה וממנעמיה ולצוות על כך גם את בני ביתו? נראה שמרד יהוא הוא שהוביל את יהונדב למסקנה זו. יהונדב פרש מהחברה אבל לא התייאש מן האדם. מגמתו היתה תיקונו העצמי של האדם, גם אם יתקיים בו ובביתו בלבד. הרב יגאל אריאל 09/03/2016

מהפכת יהוא - אינטרס לאומי

שרי הצבא ואף העם כולו תומכים במהפכת יהוא, מפני שבזמן מלכות יהורם היתה התדרדרות מדינית ולאומית משמעותית. הרב אלחנן סמט 08/03/2016

תלות האדם בבורא

הכתוב מספר לנו על כמה אנשים שבעת חוליים בחרו לשאול את הנביא לפשר מחלתם. מה ניתן ללמוד מכך? מדוע לא שאלו ברופאים והלכו במקום זאת לנביא? היש לדרוש זאת לגנאי או לשבח?הרב משה כהן 07/03/2016

מלכות בלי אמונה

פעמיים קורע המלך יהורם את בגדיו מחוסר אונים. בפעם הראשונה, בשל תביעת מלך ארם ממנו לדאוג לרפואתו של נעמן המצורע ובפעם השניה כאשר נחשפו לפניו מימדי הרעב בארצו. מה קריעה זו מבטאת? הרב משה כהן 02/03/2016

עלות המנחה - זמן הישועה

בשני מקומות בלבד נזכר הביטוי "כעלות המנחה" כתיאור זמן אולם הוא מתייחס לשני זמנים שונים: בבוקר ולעת ערב. כיצד ניתן ליישב את הדברים? מה משמעות הביטוי הזה ולשם מה הוא מוזכר? הרב משה כהן 29/02/2016

שער השמים

אפשר היה לקחת את אליהו בכל מקום, ואף על פי כן נתבע ללכת אל הירדן. מדוע? הרב יגאל אריאל 28/02/2016

האיש שאינו מן המניין

הרושם שאנו מקבלים מן המראה החיצוני של אליהו הוא של אדם שאינו מן הישוב - איש בעל שיער, אזור עור אזור במתניו ועוטה גלימה. מה פשר הדבר? הרב משה כהן 25/02/2016

מה קרה ליהושפט?

אחאב ויהושפט התעלמו בסופו של דבר מנבואת מיכיהו ויצאו להילחם בגלעד. אחאב לא נשמע לדברי הנבואה, כי לא הזדקק לעצת הנביא מלכתחילה והסתפק בנביאיו שאמרו לו להילחם. אבל יהושפט, שדחה את נביאי אחאב וביקש את דבר ה', מדוע לא נשמע לו?הרב יגאל אריאל 24/02/2016

יש תוכחה ויש תוכחה

פעמיים מוכיחים נביאי ה' את אחאב על התנהגותו, בראשונה ביחס לבן הדד ובשניה ביחס לנבות היזרעאלי, אולם הוא מגיב אחרת בעקבות כל אחת מהתוכחות. מה ההבדל בין שתי התוכחות ומדוע בחר אחאב להגיב בדרכים כ"כ שונות?הרב משה כהן 22/02/2016

עוכר ישראל

אליהו מתווכח עם אחאב באשר לשאלה מי עכר את ישראל באמת. בעוד אחאב מאשים את אליהו בכך שמנע מים מן העם מאשים אליהו את אחאב במניעת מי התורה מישראל. מי באמת צודק?הרב משה כהן 16/02/2016

תקווה שנגוזה

יש שרואים בשם אסא רמז לרפואה. ואכן תפקידו של אסא היה לרפא את פצעי האומה ולהשיבה אל ימי הזוהר של דוד ושלמה. הרב יגאל אריאל 15/02/2016

שני נביאים באותו סגנון

ירבעם מקבל נבואה קשה הן מאיש האלוקים שבא מיהודה והן מאחיה השילוני. מה ראה הקב"ה לומר לירבעם את הנבואה הקשה באמצעות שני נביאים שונים? מדוע לא הודיע לו זאת בתחילה על ידי אחיה השילוני שהמליכו למלך?הרב משה כהן 11/02/2016

על קבלת אחריות

הרב יעקב מדן 11/02/2016

זהירות, מלכודת!

שמו לרחבעם פח והוא נפל בתוכו. לו השכיל להבין את מה שמתכננים לו והיה נוקט בדרך של ענווה וחכמה היתה המלוכה נשארת בידו. הרב יגאל אריאל 10/02/2016

חכמה משמחת

שלמה מתברך בחכמה אלוקית. חכמה זו מנוצלת על ידו באופן המביא שמחה לכל הסובבים אותו. זו היא חכמה של חסד שמטיבה עם זולתה. הרב משה כהן 08/02/2016

המחיר לקשר עם האומות

קשר עם האומות מחייב הדדיות, ועל כל מה שמקבלים מהן משלמים לבסוף תשלום חומרי ורוחני.הרב יגאל אריאל 07/02/2016

יופיו של מקדש שלמה

בית המקדש שבנה שלמה מתואר בהרחבה על כל פארו והדרו. האם זהו רצון ה' או שמא דווקא עדיף היה להצניע לכת עם ה'?   הרב יגאל אריאל 03/02/2016

אין כמו בבית

מקדש שלמה מתואר באריכות ובפירוט בגודלו ובפארו. לשם מה היה צורך בכל זה הלוא באמת שמי השמים לא יכלכלו את ה' וכל שכן בית? נראה שבית מבטא קביעות ותחושת חיבור ושייכות.הרב משה כהן 02/02/2016

עם לבדד לא יִכּוֹן

בריתות מבשרות שלם חדש, החזק מסךְ חלקיו. הן נכונות לעמים, חזקים וחלשים כאחד. אך אל להן לעמעם את הייחוד של העמים. האלוף אמיר אשל 01/02/2016

מלך על כל ישראל

הרב יגאל אריאל 31/01/2016

חכמת שלמה

שלמה מצטייר כמלך שבנה את מלכותו על אדני החכמה והצדק זה עומד גם ביסוד ספרי קהלת ומשלי. אבל השוואת דמותו שם לזו של פרקנו אינה קלההרב יגאל אריאל 28/01/2016

צוואת דוד וקיומה

הרב יוסף מרקוס 27/01/2016

אבן פינה למלכות ישראל

עד כה מלכות דוד שקעה וכל יורשי העצר מתו. אך זהו רק צד אחד של המציאות, הצד הבחירי האנושי. הרב יגאל אריאל 26/01/2016

מלחמה ורוח - הילכו יחדיו?

דוד נלחם באויביו במלחמות קשות. אולם, הוא גם מחבר שירה גדולה , זהו החיבור המיוחד בדמותו: קשה כעץ במלחמה ועדין בעמידה לפני ה'. הרב משה כהן 25/01/2016

הקרב על הואקום

כשהמלך משתתק, אמורים חוקי היסוד והיועצים המשפטיים לדבר, ולהפר את הדממה המעיקה. אבל אם המדינה זה אני, מה עושים כשהאני איננו? עמית סגל 25/01/2016

סיום אכזרי לספר קשה ועקוב מדם

מה אמור דוד להשיב כאשר גד הנביא מציב לו שלוש אופציות - רעב, מלחמה או מגפה. איך אמור דוד לבחור? בחירה נוראה, ואף תשובה טובה.הרב יהושע אנגלמן 25/01/2016

עיקרון-העל של דוד

דוד מאוד מאוד לא רצה למסור את בניו של שאול לגבעונים. אלא שעיקרון גבוה ממנו חייב לעשות זאת הרב יובל שרלו 20/01/2016

מה ניתן ללמוד מרשימת שרים?

רשימת השרים של דוד מלמדת על ממלכה הולכת ומתפתחת. לעומת שאול שאצלו לא מצאנו רשימת שרים כלל, אצל דוד מצאנו שתי רשימות שרים.הרב יוסף מרקוס 19/01/2016

שיבת דוד

הכתוב מתאר את שיבת דוד בהקבלה גמורה לבריחתו. הגלגל חוזר אחורנית, ובשובו מתוקנים כל קלקולי העבר. אבל יש בתיקון הזה משהו פגום.הרב יגאל אריאל 18/01/2016

הַפֶּרֶד ממשיך לרוץ

אבשלום תלוי באלה והפרד ממשיך לרוץ, כמו יצר הממשיך להתקיים לבדו גם כשבעליו הולך לעולמו. מירון ח' איזקסון 17/01/2016

מעשה אב סימן לבן

אבשלום בהתנהלותו מזכיר מאוד את דוד אביו הן לטוב והן למוטב, אולם לעומת דוד מלכותו נגדעת באיבה כיוון שלא שב בתשובה.הרב משה כהן 14/01/2016