סיכומה של תקופה
על אף צדקתם היחסית של צדקיהו והושע בן אלה דווקא בימיהם הגיע החורבן. אל מול מעשיהם בלט חטאו של הדור שגם על עברי פי פחת נהג באטימות לב ולא שב בתשובה. מה שארע לשומרון תחילה לא מנע ממלכות יהודה מלהמשיך בדרכה הקלוקלת. הרב יגאל אריאל 30/03/2016
תיקון האדם
מה גרם ליהונדב בן רכב לפרוש מהחברה וממנעמיה ולצוות על כך גם את בני ביתו? נראה שמרד יהוא הוא שהוביל את יהונדב למסקנה זו. יהונדב פרש מהחברה אבל לא התייאש מן האדם. מגמתו היתה תיקונו העצמי של האדם, גם אם יתקיים בו ובביתו בלבד. הרב יגאל אריאל 09/03/2016
שער השמים
אפשר היה לקחת את אליהו בכל מקום, ואף על פי כן נתבע ללכת אל הירדן. מדוע? הרב יגאל אריאל 28/02/2016
מה קרה ליהושפט?
אחאב ויהושפט התעלמו בסופו של דבר מנבואת מיכיהו ויצאו להילחם בגלעד. אחאב לא נשמע לדברי הנבואה, כי לא הזדקק לעצת הנביא מלכתחילה והסתפק בנביאיו שאמרו לו להילחם. אבל יהושפט, שדחה את נביאי אחאב וביקש את דבר ה', מדוע לא נשמע לו?הרב יגאל אריאל 24/02/2016
תקווה שנגוזה
יש שרואים בשם אסא רמז לרפואה. ואכן תפקידו של אסא היה לרפא את פצעי האומה ולהשיבה אל ימי הזוהר של דוד ושלמה. הרב יגאל אריאל 15/02/2016
זהירות, מלכודת!
שמו לרחבעם פח והוא נפל בתוכו. לו השכיל להבין את מה שמתכננים לו והיה נוקט בדרך של ענווה וחכמה היתה המלוכה נשארת בידו. הרב יגאל אריאל 10/02/2016
המחיר לקשר עם האומות
קשר עם האומות מחייב הדדיות, ועל כל מה שמקבלים מהן משלמים לבסוף תשלום חומרי ורוחני.הרב יגאל אריאל 07/02/2016
יופיו של מקדש שלמה
בית המקדש שבנה שלמה מתואר בהרחבה על כל פארו והדרו. האם זהו רצון ה' או שמא דווקא עדיף היה להצניע לכת עם ה'?   הרב יגאל אריאל 03/02/2016
מלך על כל ישראל
הרב יגאל אריאל 31/01/2016
עצת ה' היא תקום
מול עצת אחיתופל, התופסת מקום מרכזי בעצות שבתנ"ך, מעמידים הנביאים את עצת ה'. מול החכמה האנושית עומדת הגזירה האלוקית. הרב יגאל אריאל 13/01/2016
יוזמת דוד
דוד יוזם לבנות את בית המקדש דווקא בעת הזאת מתוך הבנה שהגיעה העת האמורה בתורה. כמה חידושים הוא מחדש כאן הן בעיתוי הן במיקום והן במבנה. הרב יגאל אריאל 31/12/2015