אמבולנס המשאלות סייע גם לשמואל ראדה
יום לפני שנפטר ממחלת הסרטן הספיק שמוליק ראדה ז"ל להגיע לקצרין לחנוכת בית כנסת על שם בתו תאיר בסיוע אמבולנס המשאלות של מד"אאורלי הררי 15/01/2016