כליאת המסתננים בחולות תוגבל לשנה בלבד
הכנסת אישרה את קיצור תקופת השהייה של המסתננים במתקן חולות מ-20 חודשים ל-12 חודשים. ח"כ גרמן: ''מה מצפים מהפליטים? שלא יעבדו?''.עדו בן פורת 08/02/2016