להיות רב קהילה זו שליחות - ראיון

בכולל יד שאול בכוכב יעקב מכשירים אברכים בוגרי צבא לשמש רבנים בקהילות ברחבי הארץ. "שליחות זה לא רק בהודו".בני טוקר ט"ז באדר