הרב עדס: הרפורמים - סיטרא אחרא
בהמשך הראיון טען כי הרבנים כלל לא ביקרו בכותל בטרם התכנסו לקבל החלטות ומתח ביקורת על התנהלות בית הרב שטיינמן. מאוחר יותר התנצלחיים לב 02/03/2016