הכרה ישראלית בסטודנטים מאל קודס

תעודות בוגרי אוניברסיטת אל-קודס הפתוחה בתחום העבודה הסוציאלית הוכרו רשמית ע"י רשם העובדים הסוציאלים בישראל.דלית הלוי 10/03/2016