עם הנצח לא מחפש דרך ארוכה

הרב משה (מוסא) כהן 16/12/2018

מזבח אדמה או מזבח נחושת?

בפרקנו מתואר מזבח העולה כמזבח נחושת בן שלוש אמות. אם זה היה כל גובהו אז מדוע נזקק לכבש? אם היה גדול יותר כיצד נשאו אותו? מה הוא היחס בין מזבח זה למזבח האדמה המוזכר בפרשת יתרו? הרב משה כהן 13/11/2018

ככה בונים את הארץ?!

הרב משה כהן 11/11/2018

שני פניו של החג הישראלי

פרשיות הרגלים מופיעות מספר פעמים בתורה. מעניין לעמוד על צורת ההופעה השונה שלהם בכל חומש, ולבחון את הפן המחודש שלהם באותו המקום דווקא.הרב משה כהן 23/10/2018

המוסריות שבכיבוש

הרב משה כהן 22/07/2018

האם יש חובה הלכתית להתחסן?

הרב משה כהן 09/07/2018

מִשְׁכוּ וּקְחוּ לָכֶם

הרב משה כהן 26/03/2018

דם תמורת דם

בפרשתנו מוזכרים דיני רוצח בשוגג ובמזיד. אולם בעוד רוצח בשגגה מקבל חסות והגנה הרי שרוצח במזיד מצווים להורגו כי דמו יכפר. מה התועלת בשפיכת דמו של הרוצח במזיד?הרב משה כהן 23/07/2017

הילכו חסד ואמת יחד?

משפט צדק הוא מרכיב חיוני בכל חברה הגונה. כיצד משלבים את הכמיהה להעמיד את הדברים על דיוקם עם הרצון ללכת לפנים משורת הדין?הרב משה כהן 19/06/2017

משל הגפן גרסת תהלים

ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל השתמשו בה להוכיח את עם ישראל, ואילו דוד עולה קומה נוספת בתיאורי משל הגפןהרב משה כהן 12/06/2017

כל רשע בא יומו

שאלת הצדק והמשפט בעולם בין רשעים לצדיקים היא שאלת מפתח בספר תהלים. האם ייתכן כי החזק הוא זה ששורד?הרב משה כהן 05/06/2017

לפחות תגיד תודה

יחד עם כל הנביאים גם אסף המשורר בוחר לבקר את עבודת הקרבנות. כיצד זה מסתדר עם פסוקי התורה המפרטים את ענייני הקורבנות באריכות?הרב משה כהן 01/05/2017

כל כבודה בת מלך – פנימה!

החברה המערבית רגילה להחצין כל דבר בעל ערך כגון: יופי, עושר, חכמה, אהבה וכד' כדי לקבל הערכה וחשיבות, אולם התנ"ך מלמדנו שאפשר להשיג זאת דווקא בדרך אחרת.הרב משה כהן 24/04/2017

אנכי שולח לכם את אליהו הנביא

יום ה' מוזכר בנביאים פעמים רבות. בדרך כלל הופעת ה' בעולם מלווה בשבירת הכלים. הנביא מלמדנו שכדי שנוכל לקבל מהופעת ה' רק טוב עלינו לבטוח בו ולשמוח בישועתו היא ישועתנו.הרב משה כהן 12/04/2017

מעמד הר סיני- יסוד האמונה בה'

הויכוח בין משה לה' בעניין הגבלת ההר תמוה ביותר. מדוע מבקש זאת ה' ממשה בשנית הלוא באמת כבר משה עשה זאת. האם באמת זו היתה מטרת ה' בציווי או שמא מטרה אחרת לגמרי?הרב משה כהן 15/02/2017

שימו לב אל השעה

שפע כלכלי בכל הארץ, ושלווה ושמחה של צעירים וזקנים ברחובות ירושלים, מובטחים בנבואת זכריה. ובמה כל זה מותנה?הרב משה כהן 07/02/2017

תקומת ישראל

הרב משה כהן 08/01/2017

כיצד להתפלל על עצירת הגשמים

שאלה: כבר עבר זמן רב וטרם ירד גשם משמעותי האם יש מקום להוסיף ו'עננו בורא עולם' בברכת שומע תפילה? עד מתי יש להמשיך ולאומרו?הרב משה כהן 29/11/2016

לראות עין בעין

מדוע מיהר אברהם להשקיף בבוקר על סדום לאחר ההפיכה? האם השקפה זו נבעה מסקרנות או שהיתה לו מטרה אחרת? מה בין השקפתו של אברהם להסתכלותה של אשת לוט לאחור?הרב משה כהן 16/11/2016

רק לצעוק אל ה'

הקב"ה מוכיח את ישראל על כך שבחרו ללכת אחרי אלהים אחרים ולא דרשו אותו, זאת על אף שהעלה אותם ממצרים והביאם אל הארץ הטובה. דרישת ה' בעת צרה יכולה להוליד ישועות.הרב משה כהן 14/07/2016

לאן אתם רצים?

הנביא מתאר את אנשי גלות יהויכין שיושבים בגלות ומצפים לישועה, תמהים מדוע ה' עוד לא גאל אותם למרות הזמן הרב שעבר. אולם נראה כי הם מצידם מעולם לא ניסו להקשיב למה שה' אומר להם ולבחון את אורחות חייהם.הרב משה כהן 12/07/2016

מה קרה לארון ברית ה'?

ירמיה מנבא כי "לא יאמרו עוד ארון ברית ה'" כחלק מנבואת הנחמה לפיה ירושלים תקרא בעתיד כסא ה'. כיצד הדברים מסתדרים יחדיו והלוא לכאורה נשמע הדבר כגנות של עם ישראל שכביכול לא מקיימים את דברי הברית?הרב משה כהן 06/07/2016

הקב"ה באמת אוהב אותנו

עם ישראל מצהירים כי אביהם האמיתי שתמיד יעמוד לצידם אינו אביהם מולידם, אברהם, ואף לא ישראל בחיר האבות, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. הוא זה שילך וילכלך את מלבושיו בדם הגויים על מנת להציל את ישראל.הרב משה כהן 28/06/2016

כמים הפנים לפנים

הנביא מתאר את יחסי הגומלין בין הקב"ה לכנסת ישראל. יחסים אלו יתחזקו ויתאמצו רק אם עם ישראל יפעל גם הוא לטובת העניין ויראה את רצונו בכך.הרב משה כהן 26/06/2016

עבודה עברית - זה היעד?

ישעיה מנבא כי הגויים עתידים להיות החקלאים ורועי הצאן של עמ"י. כיצד דבר זה מסתדר עם העובדה כי יש עניין דווקא בעבודה עברית כמבואר בתורה?הרב משה כהן 23/06/2016

להתענג על ה'

אנשים סבורים כי הקרבה לה' בהכרח באה על חשבון תענוגות הגוף ומצריכה את דיכויו. ישעיה מלמדנו כי אפשר גם אחרת. תודעת האדם היא שקובעת את קרבתו לה' ולא הפן החומרי בהכרח.הרב משה כהן 20/06/2016

לא תשים דמים בביתך- גם בבריכה

בתקופה האחרונה נתבשרנו זה כמה פעמים על טביעת ילדים בבריכות הממוקמות בחצרות בתים. האם עלינו להישאר אדישים נוכח התופעה הנוראית הזאת?הרב משה כהן 19/06/2016

גלות ישראל - חורבן העולם

הנביא משווה את השבועה שנשבע ה' לנח לאחר המבול לפיה לא ישוב עוד להשמיד את העולם לשבועתו שלא יקצוף עוד על ישראל. מה פשר ההשוואה הזאת ומה ניתן ללמוד ממנה?הרב משה כהן 14/06/2016

יעקב וישראל

ישעיה משתמש חליפות בכינוי יעקב בפנותו לעם ישראל. מדוע הוא מכנה אותם כך והלוא כבר נשתנה שמו של יעקב לישראל? אילו תכונות מייצג כל שם שאותו מבקש ישעיה להדגיש בנבואתו?הרב משה כהן 31/05/2016

די לעיוורון ולחרשות

עם ישראל מתוארים לא מעט פעמים במהלך הפרקים שלפנינו כאנשים שהם אמנם בעלי עינים ואוזנים אך נוטים שלא להשתמש בחושי הראיה והשמיעה, עד כדי כך שהנביא מדמה אותם לעיוורים ולחרשים. מה משמעותו של דימוי זה ומדוע חוזר עליו הנביא מספר כה רב של פעמים?הרב משה כהן 29/05/2016

אמונה ביטחון והשתדלות

חזקיהו המלך מתואר פעמיים כמלך שתפילותיו נשמעות ומבטלות גזרות קשות, אולם מן הצד השני הוא נכנע לאויב ומכניס אותו לתוך אוצרות ביתו ובית המקדש. הרב משה כהן 23/05/2016

דמגוגיה זולה - אז והיום!

מאז ומתמיד ידעו שונאינו לטעון טיעוני שקר ושטנה על מנת לזרוע בנו פחד ולהכפיש אותנו לעיני כל העמים. הדרך הטובה להתמודדות היא להתעלם ולא להגיב או לחלופין להחזיר מלחמה אך לא לנסות לתרץ ולהסביר.הרב משה כהן 19/05/2016

מלך במשפט יעמיד ארץ

כישורי המלך אינם יכולים להתמצות רק ביכולת הביטחונית או הכלכלית שלו, אלא בניהול הצודק וההגון של אזרחי מדינתו. עליו למנוע עוול ולהעמיד את יסודות המשפט ההגון.הרב משה כהן 15/05/2016

אחדות הפרטים

עם ישראל מכנה את התורה 'צו לצו קו לקו'. רואה הוא בה אוסף של פרטים חסרי משמעות. הסתכלות שכזאת נובעת מחוסר הארה אלוקית ומשקיעה בחומריות שאותה התורה מנסה לזכך ולתקן.הרב משה כהן 09/05/2016

לבנה וחמה - השבר שמוביל לתיקון

הנביא מתאר בפרקנו כיצד יפקוד ה' על צבא השמים וביניהם גם על החמה והלבנה עד אשר יבושו ויתכנסו. אולם במקום אחר נאמר שלעתיד לבוא יבהיק אור החמה והלבנה פי כמה יותר מאורם כיום. כיצד ניתן ליישב בין שני התיאורים?הרב משה כהן 03/05/2016

עד כמה יש להקפיד בקטניות?

הרב משה כהן 17/04/2016

משל הכרם

הנביא ישעיהו משתמש במשל הכרם כדי לבטא את אכזבתו של הקב"ה מעמו ישראל עקב עזיבתם את דרך ה'. מעניין כי ר' יהודה הלוי משתמש במשל זהה כדי לבטא את הקשר הקיומי בין עם ישראל לקב"ה. הרב משה כהן 06/04/2016

לא להנהיג בכל מחיר

הרב משה כהן 04/04/2016

בין עבודת הפולחן למוסר הנביאים

התנהגות העם היא כל כך רעה ומשום כך אין ה' חפץ בקרבנותיהם, בתפילותיהם ובאספות החגיגיות שלהם. הקב"ה דורש התרחקות מן הרשע ועשיית מעשים טובים ורק בתמורה לכך הוא מוכן לסלוח לחטאי העם. הרב משה כהן 31/03/2016

מי הם הכותים?

חז"ל רואים בגרים שהביא מלך אשור לשומרון את ראשיתם של הכותים. מה ארע איתם לאורך הדורות וכיצד התייחסו אליהם מבחינת מעמדם ההלכתי? הרב משה כהן 20/03/2016

עולם הפוך

אמציה מתואר כצדיק שעושה את כל אשר כתוב בתורת משה והולך בדרכי דוד אביו ודווקא הוא זה שמפסיד במלחמה נגד יואש מלך ישראל שחוטא ומחטיא את ישראל. גם עוזיה בנו מתואר כצדיק ואעפ"כ ה' שולח בו נגעים. מה פשר דרכי ה' בעניין זה? הרב משה כהן 15/03/2016

תלות האדם בבורא

הכתוב מספר לנו על כמה אנשים שבעת חוליים בחרו לשאול את הנביא לפשר מחלתם. מה ניתן ללמוד מכך? מדוע לא שאלו ברופאים והלכו במקום זאת לנביא? היש לדרוש זאת לגנאי או לשבח?הרב משה כהן 07/03/2016

מלכות בלי אמונה

פעמיים קורע המלך יהורם את בגדיו מחוסר אונים. בפעם הראשונה, בשל תביעת מלך ארם ממנו לדאוג לרפואתו של נעמן המצורע ובפעם השניה כאשר נחשפו לפניו מימדי הרעב בארצו. מה קריעה זו מבטאת? הרב משה כהן 02/03/2016

עלות המנחה - זמן הישועה

בשני מקומות בלבד נזכר הביטוי "כעלות המנחה" כתיאור זמן אולם הוא מתייחס לשני זמנים שונים: בבוקר ולעת ערב. כיצד ניתן ליישב את הדברים? מה משמעות הביטוי הזה ולשם מה הוא מוזכר? הרב משה כהן 29/02/2016

האיש שאינו מן המניין

הרושם שאנו מקבלים מן המראה החיצוני של אליהו הוא של אדם שאינו מן הישוב - איש בעל שיער, אזור עור אזור במתניו ועוטה גלימה. מה פשר הדבר? הרב משה כהן 25/02/2016

יש תוכחה ויש תוכחה

פעמיים מוכיחים נביאי ה' את אחאב על התנהגותו, בראשונה ביחס לבן הדד ובשניה ביחס לנבות היזרעאלי, אולם הוא מגיב אחרת בעקבות כל אחת מהתוכחות. מה ההבדל בין שתי התוכחות ומדוע בחר אחאב להגיב בדרכים כ"כ שונות?הרב משה כהן 22/02/2016

עוכר ישראל

אליהו מתווכח עם אחאב באשר לשאלה מי עכר את ישראל באמת. בעוד אחאב מאשים את אליהו בכך שמנע מים מן העם מאשים אליהו את אחאב במניעת מי התורה מישראל. מי באמת צודק?הרב משה כהן 16/02/2016

שני נביאים באותו סגנון

ירבעם מקבל נבואה קשה הן מאיש האלוקים שבא מיהודה והן מאחיה השילוני. מה ראה הקב"ה לומר לירבעם את הנבואה הקשה באמצעות שני נביאים שונים? מדוע לא הודיע לו זאת בתחילה על ידי אחיה השילוני שהמליכו למלך?הרב משה כהן 11/02/2016

חכמה משמחת

שלמה מתברך בחכמה אלוקית. חכמה זו מנוצלת על ידו באופן המביא שמחה לכל הסובבים אותו. זו היא חכמה של חסד שמטיבה עם זולתה. הרב משה כהן 08/02/2016

אין כמו בבית

מקדש שלמה מתואר באריכות ובפירוט בגודלו ובפארו. לשם מה היה צורך בכל זה הלוא באמת שמי השמים לא יכלכלו את ה' וכל שכן בית? נראה שבית מבטא קביעות ותחושת חיבור ושייכות.הרב משה כהן 02/02/2016

מלחמה ורוח - הילכו יחדיו?

דוד נלחם באויביו במלחמות קשות. אולם, הוא גם מחבר שירה גדולה , זהו החיבור המיוחד בדמותו: קשה כעץ במלחמה ועדין בעמידה לפני ה'. הרב משה כהן 25/01/2016

מעשה אב סימן לבן

אבשלום בהתנהלותו מזכיר מאוד את דוד אביו הן לטוב והן למוטב, אולם לעומת דוד מלכותו נגדעת באיבה כיוון שלא שב בתשובה.הרב משה כהן 14/01/2016