מתחת לפני המים - ביקורת ספר

אמונה אלון טווה ביד אמן סיפור בעל רבדים עמוקים על סופר שמתחקה אחר קורות משפחתו באמסטרדם בימי השואהעפרה לקס 01/06/2016