מה היה הרב נריה עונה ליאיר לפיד?

יאיר לפיד וחבריו מנסים להחזיר אותנו לגלות. לשטייטל, ליהודי הפרטי שמדליק נרות של שבת בין פריצים בפולין או בין גוים חביבים. דעה.יהודה ולד י"ט בכסלו

קו פרשת המים

דור המבול היה פרוץ ומופקר בגזל, זנות וחטאים נוספים. רב הונא מגלה לנו מה היה הקש ששבר את גב הגמל. יהודה ולד כ"ח בתשרי

לא רק שופטים ושוטרים

יהודה ולד ג' באלול

האם התייאשנו מהחזון?

יהודה ולד כ' באייר

אינם קובלים אלא מוסיפים צדק!

יהודה ולד ט"ז בסיון