לא רק שופטים ושוטרים

יהודה ולד ג' באלול

האם התייאשנו מהחזון?

יהודה ולד כ' באייר

אינם קובלים אלא מוסיפים צדק!

יהודה ולד ט"ז בסיון