אודסה

אודסה: בית הכנסת העתיק הושב ליהודים

אודסה: בית הכנסת העתיק הושב ליהודים

כמאה שנה לאחר שהוחרם והפך לארכיון מקומי, הושב בית הכנסת הגדול 'ברוצקי' לקהילה היהודית המקומיתמיכל לוי 23/06/2016