נאום ברק: בין ההזוי לבזוי

כהונתו של ברק כראש הממשלה הייתה, כזכור, הקצרה בתולדות המדינה שבעקבותיה הוא נאלץ להתפטר ונחל הפסד צורב בבחירותד"ר מרטין שרמן 24/06/2016