אישה תמונה לסמנכ"לית בתי הדין?

בתצהיר שהוגש לבג"ץ ע"י מנכ"ל המשרד לשירות דת, עודד פלוס, נאמר כי תוך 14 יום יחל הליך לאיתורה של אישה לתפקיד זה.שלמה פיוטרקובסקי 01/05/2017

בשבע שאלות עם מנכ"ל משרד הדתות

מנכ"ל משרד הדתות, עודד פלוס עונה על שאלות העיתון "בשבע" 25/08/2016

גבולות השיח

בין קורח לדתן ואבירם - ספר במדבר משרטט את גבולות הביקורת כלפי המנהיגעודד פלוס 29/06/2016