המסע אל הדירה

התובע זכה בדירה בהגרלה, אולם הנתבעת גררה רגלים וטענה כי התקנון מאפשר לה לפצות רק על ריהוט וחדר נוסף עליהם התחייבו בהגרלה.יוני רוטנברג, מכון משפטי ארץ 27/12/2016

אלה זוכי פרס מרכוס כץ

הרב שלמה דיכובסקי, מכון משפטי ארץ, מכון התורה והארץ והרב ד"ר מרדכי הלפרין הם הזוכים בפרס מרכוס כץ לשנת תשע"ו.רפאל לוי 14/07/2016