עולם בנוי, עולם חרב, ושוב עולם בנוי
הרב שלמה רוזנפלד 09/10/2018
אומה גדולה באמונה גדולה
הרב שלמה רוזנפלד 06/09/2018
"מגש הכסף" עוד ייהפך ל"מגש של זהב"
הרב שלמה רוזנפלד 17/04/2018
בעוז ובתקיפות אך בידידות
הרב שלמה רוזנפלד 13/03/2018
כבוד וביקורת כלפי ההנהגה
חובה לנהוג בכבוד כלפי ההנהגה, כי "אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו" (אבות ג, ב). גם בהיבט החיובי יש לכבד, להעריך ולהודות על המאמץ שהמנהיג פועל לטובת הציבור.הרב שלמה רוזנפלד 02/01/2018
לשון הרע בכסות של מוסר ומלחמה בשחיתות
מי שחושב שיש בעיה של שחיתות בהנהגה, שיפגין על מעשים שנעשו באופן וודאי, או שימתין לתוצאות המשפט ואחר כך יפגין או שיאבק בכנסת ובקלפי.הרב שלמה רוזנפלד 14/12/2017
הנהגת ארץ ישראל במפגש עם העמים
הרב שלמה רוזנפלד 28/11/2017
"מצווה ציונית" בטעם של גאולה ושמחה
הרב שלמה רוזנפלד 03/10/2017
"עת צרה ליעקב" המביאה אחדות
הרב שלמה רוזנפלד 02/08/2017
עד כמה אנו רוצים את ירושלים והמקדש?
הרב שלמה רוזנפלד 23/05/2017
כשרות  לפה סח
הרב שלמה רוזנפלד 04/04/2017
"מי לד' אלי" - בדרכי שלטון והנהגה
הרב שלמה רוזנפלד 15/03/2017
בין "איש תם" ל-"אחיו אני ברמאות"
הרב שלמה רוזנפלד 29/11/2016
טוהר האדם לפני טוהר הנשק
הרב שלמה רוזנפלד 19/09/2016