"מגש הכסף" עוד ייהפך ל"מגש של זהב"

הרב שלמה רוזנפלד 17/04/2018

בעוז ובתקיפות אך בידידות

הרב שלמה רוזנפלד 13/03/2018

כבוד וביקורת כלפי ההנהגה

חובה לנהוג בכבוד כלפי ההנהגה, כי "אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו" (אבות ג, ב). גם בהיבט החיובי יש לכבד, להעריך ולהודות על המאמץ שהמנהיג פועל לטובת הציבור.הרב שלמה רוזנפלד 02/01/2018

לשון הרע בכסות של מוסר ומלחמה בשחיתות

מי שחושב שיש בעיה של שחיתות בהנהגה, שיפגין על מעשים שנעשו באופן וודאי, או שימתין לתוצאות המשפט ואחר כך יפגין או שיאבק בכנסת ובקלפי.הרב שלמה רוזנפלד 14/12/2017

הנהגת ארץ ישראל במפגש עם העמים

הרב שלמה רוזנפלד 28/11/2017

"מצווה ציונית" בטעם של גאולה ושמחה

הרב שלמה רוזנפלד 03/10/2017

"עת צרה ליעקב" המביאה אחדות

הרב שלמה רוזנפלד 02/08/2017

עד כמה אנו רוצים את ירושלים והמקדש?

הרב שלמה רוזנפלד 23/05/2017

כשרות  לפה סח

הרב שלמה רוזנפלד 04/04/2017

"מי לד' אלי" - בדרכי שלטון והנהגה

הרב שלמה רוזנפלד 15/03/2017

בין "איש תם" ל-"אחיו אני ברמאות"

הרב שלמה רוזנפלד 29/11/2016

טוהר האדם לפני טוהר הנשק

הרב שלמה רוזנפלד 19/09/2016