חכות נטושות ואורות של אתמול

ליאור אבנרי 25/07/2016