השר יעלון שיקר או לא ידע?

ראש המועצה לביטחון לאומי מודה שעד לנסיעה לגרמניה יעלון לא היה מעורב. נדגיש כי רכישת צוללות היא בתחומו הבלעדי של ראש הממשלה.ערוץ 7 19/11/2016