פרקטיקה לא מנצחת אידיאולוגיה
כדי להתמודד עם התביעה לאפשר גיוס בנות לתפקידי לחימה נדרשים טיעונים אידיאולוגיים, ולא רק מעשייםהרב איתן קופמן 08/12/2016