העתיד תלוי בתוצאות הקרב על העבר

ד"ר יוסי לונדין 17/04/2018

שבת שלום או שבת חלום?

ד"ר יוסי לונדין 21/01/2018

עשר תפילות

ד"ר יוסי לונדין 19/09/2017

תן כבוד לעמך

בתאריך הכל כך סימלי נסוגה ממשלת ישראל, הימנית ביותר בהיסטוריה,  מכל הצהרותיה וכדי בזיון וקצף, וישראל בעמים לחרפה ובזיון.ד"ר יוסי לונדין 27/07/2017

יום חובות האדם

ד"ר יוסי לונדין 10/12/2016