הרב יגאל קמינצקי - ערוץ 7

לפיכך אנחנו חייבים

לפיכך אנחנו חייבים

גם מי שסוברים בטעות שהצער בהקמת מדינת ישראל גובר על הטוב שבה, חובה עליהם לברך ולהודות לה' על התועלתהרב יגאל קמינצקי 27/04/2017