שו"ת אחרי המלחמה

שו"ת אחרי המלחמה

התמודדות הלכתית עם עולם שמשתנה במהירות אינה נחלתו של דורנו בלבד.הרב חנן יצחקי 09/08/2018
"לא להחמיץ!"

"לא להחמיץ!"

לזכרו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק- 25 שנה לפטירתו, י"ח בניסן התשע"גהרב חנן יצחקי 02/04/2018