חורבן האמון – חורבן האומה
אגדות החורבן מלמדות כי שבירת מעגלי האמון במשפחה, במסחר ובכלל, היא שהמיטה לבסוף את החורבן על העם כולוהרב אייל ורד 27/07/2017