הרב יהודה זולדן - ערוץ 7

הזמן לתורת מדינת ישראל

הזמן לתורת מדינת ישראל

יום העצמאות ה-70 הוא זמן מתאים ובשל לקדם ולשדרג את הלמידה של תורת מדינת ישראלהרב יהודה זולדן 18/04/2018
אורחות חיים של שמחה

אורחות חיים של שמחה

מאמר לזכרו של מו"ר הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל, א' סוכות תשס"חהרב יהודה זולדן 03/10/2017