כחלק מתהליך ההתנחלות
ד"ר רם פרומן 26/03/2018
​​​מזכ"ל חדש לתנועת הנוער אריאל
דביר עמיאור המכהן כיום כסמזכ"ל תנועת הנוער 'אריאל' ימונה למזכ"ל התשיעי של התנועה לאחר פרישתו של יוסי ורדי.אורלי הררי 01/11/2017