להתחבר דרך הידיים
מיקודו של ט"ו בשבט בסדר או בטיול, אינו ממצה את המשמעות המלאה של היום. תנועת עזרא מציעה סדר יום חדש לחג הארצישראלי. דעהאביעד מוזס 01/02/2018