כיצד הפך שבועות לחג מתן תורה?

תוכנו המקורי של חג השבועות אינו קשור למתן תורה מה שמחייב אותנו להסיק שהתורה לא דרשה מאיתנו לחגוג את קבלת התורההרב ד"ר יוסף שטמלר 18/05/2018

הליכה על חבל דק

הרב ד"ר יוסף שטמלר 27/04/2018

"לא תיאפה חמץ"

הרב ד"ר יוסף שטמלר 25/03/2018

"והיה המשכן אחד"

הרב ד"ר יוסף שטמלר 15/02/2018