כיצד הפך שבועות לחג מתן תורה?
תוכנו המקורי של חג השבועות אינו קשור למתן תורה מה שמחייב אותנו להסיק שהתורה לא דרשה מאיתנו לחגוג את קבלת התורההרב ד"ר יוסף שטמלר 18/05/2018
הליכה על חבל דק
הרב ד"ר יוסף שטמלר 27/04/2018
"לא תיאפה חמץ"
הרב ד"ר יוסף שטמלר 25/03/2018
"והיה המשכן אחד"
הרב ד"ר יוסף שטמלר 15/02/2018