ההסדרה הלכה לעזה?

אורי ברטפלד 02/09/2018

בהסדרה שבתוך ההסדרה

אורי ברטפלד 03/06/2018

שוב פגיעה בהתיישבות הצעירה

אורי ברטפלד 01/05/2018

הסדרה עכשיו

אורי ברטפלד 06/03/2018