שאלות לכבוד הרב יצחק יוסף

שאלות לכבוד הרב יצחק יוסף

כיצד ניתן לומר שכל הרבנים הראשיים פסקו שאסור באיסור חמור להיכנס להר הבית?הרב אלישע וולפסון 05/05/2019