יציאת מצרים קרתה באמת?

הרב משה רט 11/12/2018

מיתוס המאבק בין דת למדע

הרב משה רט 13/11/2018