אל תכתיבו לקב"ה מה לעשות

אין סתירה בין הביטחון בקב"ה ובין עשיית השתדלות. תגובה למאמר "ואני בחסדך בטחתי" מגיליון 824הרב מנחם בורשטין 28/12/2018